We welcome you!
"If you want to stand out from the crowd, give people a reason not to forget you." 
Richard Branson
 

Paliktņu apdruka
Glāžu, kafijas tasīšu, galda paliktņu apdruka

Maisiņu iepakojuma apdruka
Dažādu citu materiālu apdruka

   Mūsu misija ir piedāvāt produktu, kas veicinātu jebkura uzņēmuma attīstību un celtu tā pievienoto vērtību topošā un esošā klienta acīs. Reklāma ir māksla cilvēkā radīt dziņu pirkt un patērēt. Mēs varam iet ierasto taciņu, varam arī palūkoties augstāk un izcelties no pelēkā fona.  Mūsdienās ir nepieciešams inovatīvs reprezentatīvs materiāls un mēs to piedāvāsim. Apdrukāta salvete tava drauga mašīnā, apdrukāta rīta kafijas krūzīte pretim nākoša svešinieka rokā, krāsains glāzes paliktnis uz tava iemīļotā bāra letes. Tas viss cilvēkam liek uzņemt informāciju. Tā ir mūsdienu vizītkarte un citronsvaiga pieeja reklāmai.

    Mums ir jaunas tehnoloģijas un iespējas. Mums ir milzīgs entuziasms un degsme attīstīt un attīstīties. Mums ir viss, lai atrastu tev un tavam biznesam īpašo pieeju. 

IZCELIES!

Vēl Baltic Napkins komanda. :)

       

SIA “Baltic Napkins” noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

 Limited Liability Company “Baltic Napkins” has concluded an agreement with Latvian Investment and Development Agency (LIAA) on receipt of Incubation support within the framework of the ERDF Project No. 3.1.1.6/16/I/001 “Regional Business Incubators and Creative Industries Incubator”.